27, జూన్ 2011, సోమవారం

ఆషాడం - 2

ఆ..ఎంతవరకూ చెప్పాను ..ఆషాడంలో మా ఆయన్ని కలుసుకోవడానికి మా అమ్మమ్మ ఊరు వెళ్లాను అని చెప్పాను కదా ... అక్కడికి వెళ్ళగానే అనుకున్న కధ మొదలైంది.."ఆషాడంలో మొక్కులేమిటే మరీ విచిత్రంగానూ" అని కాసేపు మా అమ్మమ్మ బుగ్గలు నొక్కుకుని ,ఎదురుగా అల్లుడిగారిని(మా నాన్నను) చూసి ఏమనలేక ..."అయినా ఈ రోజుల్లో ఇవన్నీ మామూలే బాబు ... మీ మావయ్య గారు షాపు వదిలి ఇంటికొచ్చేసరికి రాత్రి ఒంటిగంట అవుతుంది .. ట్రైన్ పది గంటలకు కదా ,వెనుక గుమ్మం దగ్గర నుండి మా చిన్నోడు ( చిన మావయ్య) స్టేషన్కి తీసుకు వేళతాడులే "అనేసి నన్ను గట్టున పడేసింది....

నాన్న మా వూరు వెళ్ళేవరకూ ఓపికపట్టిన మా అత్తలు నా చెరో ప్రక్కనా చేరిపోయారు ..."ఆషాడంలో బయటకు వెళుతున్నారా!!! మా తమ్ముడుగారు ఎంత డేరు, ఎంత రోమాన్టిక్కు ... మీ పెద్ద మావయ్యా ఉన్నారు దేనికీ!! .. పెళ్ళయి పదేళ్ళు అయినా ప్రక్క వీధిలో గుడికి తీసుకువెళ్ళమంటే ప్రక్కింట్లో దొంగతనం చేయమన్నట్లు జడిసిపోతారు" అని ఏడుపుమొహం పెట్టి మా పెద్దత్తా.... "ఈ నల్లపూసలు అయిదుకాసులు పెట్టి చేయించారా !!...పెళ్ళయిన మూడునెలలు కాకుండానే ఇన్ని చేయిస్తే ముందు ముందు ఏడువారాల నగలు చేయిన్చేస్తారేమో ...మీ చిన్న మావయ్యా ఉన్నారు... పావుకాసు పెట్టి ఉంగరం చేయించమంటే పందిరి గుంజలా బిగుసుకుపోతారు "అని భారంగా నిట్టూరస్తూ చిన్నావిడా గతాన్ని తలుచుకుని తలుచుకుని ,తవ్వుకుని, తవ్వుకుని బాధపడిపోవడం మొదలుపెట్టారు..

"వచ్చావా మహా తల్లీ!!! ..నువ్వు ,మీ అక్కా వచ్చారంటే మా కాపూరాల్లో నిప్పులే ... అక్కడేం ఉద్దరిస్తారో తెలియదుకాని ఇక్కడ మాత్రం మీ అత్తలకు మణిరత్నం సినిమా చూపించి వెళ్ళిపోతారు ..తర్వాతా ఓ నెల రోజులు పాటు మాకు ' కొత్తబంగారు లోకం మాకు కావాలి సొంతం ' అని పాడి వినిపిస్తారు వీళ్ళు" అని మా చిన్న మావయ్య విసుక్కుంటుంటే...... చూడంమమ్మా నీ కొడుకు అని కంప్లైంట్ చేస్తూ భోజనం తింటుంటే ఫోన్ .... పరుగు పరుగున వెళ్లి ఫోన్ తీశాను ...

"బుజ్జీ ! వచ్చేసా"వా అటునుండి మా ఆయన.." ఆ వచ్చేసాను కానీ అదేంటది ఈ పాటికి ట్రైన్లో ఉండాలి కదా మీరు..ఎక్కడి నుండి ఫోన్ చేస్తున్నారు" అయోమయంగా అడిగాను....." ట్రైన్ ఓ గంట లేటే ..అందుకని ఇంకా బయలుదేరలేదు" అన్నారు బాంబ్ పేలుస్తూ ....."అమ్మ బాబోయ్ గంట లేటా!!!రాత్రి పదిన్నర అంటేనే మా నాన్న ,అమ్మమ్మ వందసార్లు ఆలోచించారు ... ఇప్పుడు గంట లేటంటే పదకుండున్నర అవుతుంది ఇంకేమన్నా ఉందా" అన్నాను భయంగా ..." మీ అమ్మమ్మకు ,నాన్నకు పనేముంది ప్రతిదానికి భయపడటమే గాని ఇంకేదన్నా చెప్పు "అన్నారు తాపీగా...." మీకేం బాబు మిమ్మల్ని ఎవరేమంటారు ,అక్షింతలు పడేది నాకే కదా " విసుక్కున్నాను.... "అబ్బా నీతో ఇదే చిక్కు ...ఎప్పుడూ ఎలా టెన్షన్ పడదామా అని ఆలోచిస్తావ్... నాకైతే బోలెడు ప్లాన్స్ ఉన్నాయి..నువ్వు ఎప్పుడన్నా ట్రైన్ డోర్ దగ్గర నిన్చున్నావా ... మనం ఎంచక్కా డోర్ దగ్గరకు వెళ్లి కూర్చుని తెల్లవార్లు కబుర్లు చెప్పుకుందామేం"....అన్నారు పరవశంగా.." ఏంటీ డోర్ దగ్గరకా !! మా నాన్నకు తెలిస్తే అప్పుడు చేస్తారు నాకు అసలు పెళ్లి "అన్నాను విసుగ్గా.. "అవును మరి ప్రతీది వెళ్లి మీ నాన్నకు చెప్పు ... అయినా పెళ్ళయ్యాకా నా ఇష్టం .. ... నా పెళ్లానివి... తండ్రి కంటే భర్తే గొప్ప,పతియే ప్రత్యక్ష దైవం తెలుసా నీకా విషయం" అన్నారు కచ్చగా( ఈ మాట అరిగిపోయిన రికార్డులా ఇప్పటికీ అంటారులెండి) ... "తోక్కేం కాదు నాకు మా నాన్నే గొప్ప "అంటుంటే ఇంకేవరివో మాటలు ,గుసగుసలు వినిపించి ప్రక్క రూం లో తొంగి చూస్తే ,మా అత్తలు ప్రక్క రూం లో ఉన్న మరో ఫోన్ పట్టుకుని మా మాటలువింటూ తోసుకుంటూ...... దెబ్బకి ఫోన్ పెట్టేసి ఆ రూంలోకి పరుగెత్తాను ....

"ఏం పనిలేదా ,మేనర్స్ లేదా" కోపం గా అడిగాను...." అస్సలు లేదు .. అయినా ఇది మా ఇల్లు.. మా ఫోను ... మా ఇష్టం ... కొత్తగా పెళ్ళయిన వాళ్ళను మా ఊర్లో ఇంతకన్నా ఎక్కువ ఏడిపిస్తాం తెలుసా "అన్నారు ఇద్దరూ కోరస్ గా ... ఖర్మరా బాబు అనుకుని 11 ఎప్పుడవుతుందా అని ఎదురు చూడటం మొదలు పెట్టాను ... మధ్యలో ఫోన్ చేయాలని ఉన్నా మా అత్తలతో భయం ... పది అవుతుండగా నాన్న నుండి ఫోన్ .."ఇంకా బయలుదేరలేదా? రాత్రి పూట ప్రయాణాలు కాస్త ముందుగానే వెళ్లాలని తెలియదా.. మావయ్యను పిలు నేను మాట్లాడుతాను "అని ఒక్క కసురు కసిరారు.... అసలే మాంచి కోపం మీద ఒకటి ఉన్నారు... ఇప్పుడు ట్రైన్ లేటంటే ఏమంటారో అని సైలెంట్గా మా మావయ్యకు ఇచ్చేసాను ఫోన్.. పాపం విషయం వినగానే నాన్న కోపానికి మావయ్య బలి..

మొత్తానికి పదకుండు అయింది మావయ్య ఇంకా రాలేదు.... నాకు కంగారు...." నీ కొడుకు ఎప్పుడు ఇంతే అమ్మమ్మ ..ఏం ఒక్క రోజు షాప్ నుండి తొందరగా వస్తే ఏం కొంపలు మునిగిపోయాయట ,ఆ ట్రైన్ వెళ్లి పోయిందంటే ఇంక అంతే" ఏడుపు మొహం వేసి అన్నాను .... పదకొండున్నర అవుతుండగా మావయ్య ఇంటికి వచ్చాడు ...ఈ లోపల చిన్న అత్తకు, అమ్మమ్మ కు నాలుగో విడత క్లాస్ పీకేసాను.. రాగానే తాండవం చేసేయబోతుంటే" ఇక ఆపు అక్కడ ట్రైన్ గంట కాదు ... రెండు గంటల లేట్ అంట రాత్రి పన్నెండున్నరకు వస్తుంది అట... ఫోన్ చేసి కనుక్కున్నాను "అన్నాడు.. నాకు నీరసం వచ్చేసింది..." అమ్మ బాబోయ్ పన్నెండున్నరకు వస్తుందా ...నాన్నక్కు తెలిస్తే ఇంకేమన్నా ఉందా " నీరసంగా జారబడ్డాను.." నీకేం నువ్వు బాగానే ఉంటావ్ నాకు కదా మీ నాన్న క్లాస్ పీకేది "అని మావయ్య అంటుండగానే మళ్ళీ ఫోన్.."ఇంకెవరూ మీ నాన్నే వెళ్లి ఎత్తు" అన్నాడు మావయ్య నవ్వుతూ..."మావయ్యా మావయ్యా ప్లీజ్ మావయ్య నువ్వు మాట్లాడి ఏదోఒకటి చెప్పవా "బ్రతిమాలే పొజిషన్ కొచ్చేసాను ...

"అంటే బావగారు పర్వాలేదండి ..నేను ఉంటాను కదా ...పన్నెండుకి కూడా జనాలు తిరుగుతూనే ఉంటారండి ఏం పర్లేదు "...మావయ్య మాటలు మెల్లగా వినబడుతున్నాయి ... అటునుండి నాన్న కొంచెం గట్టిగానే తిడుతున్నట్లు ఉన్నారు..ఫోన్ పెట్టగానే అమ్మమ్మ మొదలు పెట్టింది .." ఏంటి అర్ధరాత్రి పూటా ఆడపిల్లను తీసుకువెళతావా ..అందునా నాన్న ఇంటికొచ్చే టైమయ్యింది.... చూసారంటే ఇంకేమయినా ఉందా అంటూ... అబ్బా ,నాన్న ఒంటిగంటకు కదమ్మా వచ్చేది నేను తీసుకు వెళ్తానుగా" మావయ్య సరిపెట్టేసాడు.. హూం గట్టిగా నిట్టూర్చి నిమిషాలు లెక్క పెట్టడం మళ్ళీ మొదలు పెట్టాను..

పన్నెండు అవుతుండగా మావయ్య మళ్ళీ కాల్ చేసాడు రైట్ టైం ఎన్ని గంటలకో కనుక్కుందామని .."దేవుడా దేవుడా ప్లీజ్ ప్లీజ్ "అనుకుంటూ ఉండగానే అటునుండి వాడు చెప్పాడు.." ఈ రోజు ఆ ట్రైన్ లేటండి రాత్రి 2 కి రావచ్చు" అని ... అయిపొయింది, ఇంక వెళ్ళినట్లే నిరాశ వచ్చేసింది ...మళ్ళీ నాన్న ఫోన్ ... "నువ్వే తీయవే ..ఇందాక నిన్ను అడిగినా ఏదో మేనేజ్ చేసాను " మావయ్య తనవల్లకాదని చెప్పేసాడు.. ఇక తప్పక 'హలో' అన్నాను.." ఏమైంది ఇంకా బయలు దేరలేదా" అన్నారు.." లేదు నాన్నా రెండుగంటలకట "అన్నాను మెల్లిగా.. "సరేలేగాని నువ్వు పడుకో ఇంక ...అంతగా అయితే రేపు నేను వచ్చి వైజాగ్ తీసుకెళతాలే "అన్నారు.. " కానీ నాన్న... మరీ ఆయన ఎదురుచూస్తారేమో" అన్నాను గునుస్తూ ... "చూడనీ.. ఇలా అర్ధం పర్ధం లేకుండా అర్ధరాత్రి ప్రయాణాలు పెడితే అలాగే అవుతుంది.. ఆడపిల్ల అనుకున్నాడా ఇంకేమన్నాన.. ప్రొద్దున్న కాల్ చేస్తాడులే అప్పుడు చెప్దాం నువ్వు పడుకో ఇక.. నేను రేపు వస్తున్నా" అని పెట్టేసారు...

"మావయ్యా!!! ఇంకోక్కసారి ఫోన్ చేయవా "ఆశ చావకా అడిగాను ...కాల్ చేయగానే ..."ట్రైన్ రాత్రి రెండు మూడు మధ్యలో రావచ్చండీ".... వాడు ఇంకొంచెం టైం పెంచేసరికి ఇక మాట్లాడకుండా పడుకున్నాను..నా కళ్ళ ముందు ప్లాట్ఫాం మీద నాకోసం వెదుకుతున్న మా ఆయన కనిపించసాగారు... జాలి ,బాధ ,భయం కలగలిపి వస్తున్నాయి ...అసలే ముక్కు మీద కోపం అయ్యగారికి ...ఎన్ని అలకలు పెట్టి సాధిస్తారో అని.. ఎప్పుడు నిద్ర పట్టేసిందో ..బుజ్జీ ,బుజ్జీ అని ఎవరో పిలుస్తుంటే కళ్ళు తెరిచాను ...ఎదురుగా చిన్న మావయ్య ...." ష్ ... ట్రైన్ కరెక్ట్ టైం నాలుగున్నర కట.. నాలుగయ్యింది వెళదామా" అన్నాడు ... "మరి నాన్న,అమ్మమ్మ ".... అంటూ ఇంకేదో చెప్పబోతుంటే ...." అబ్బా అవన్నీ నేను చూసుకుంటాలే ... నేను సందు గుమ్మం వైపు బండి తీసుకొస్తాను నువ్వు మెల్లగా వచ్చేసేయి... తాతయ్య ఇంట్లోనే ఉన్నారు జాగ్రత్త "అన్నాడు ...

తల కూడా దువ్వుకోలేదు ....అలాగే నా బ్యాగ్ పట్టుకుని చీకట్లో దొంగలా తడుముకుంటూ మెల్లిగా బయటకు వచ్చేసాను .... దారంతా మావయ్యా,నేను ప్లాన్స్ వాళ్లకు ఏం చెప్పాలి అని .... అక్కడ చేరుకున్నాకా ఇంకో అరగంట లేట్ చేసి అయిదుగంటలకు వచ్చింది ట్రైన్ .... మావయ్య కు టాటా చెప్పేసి ట్రైన్ లో కూర్చున్నాను ... మా ఆయన ఫ్రెండ్, వాళ్ళ ఆవిడ పలకరించారు ... ఆ సరికే కొంపలు మునిగిపోయినట్లు జనాలు పొలోమని లేచి అటు ఇటు తిరగడం మొదలు పెట్టారు ...నేను, మా ఆయన ట్రైన్ డోర్ వైపు,మొహా మొహాలు చూసుకుని గాడం గా నిట్టూర్చాం ...

హోటల్ మేఘాలయ... అప్పటివరకూ తిరపతిలో రూమ్స్ తప్ప ఇలా హోటల్స్ లో డీలక్స్ రూమ్స్ అవి చూడలేదేమో ...నాకు అదేదో భలే బాగా నచ్చేసింది ...పరుపెక్కి గెంతులే గెంతులు..అప్పడే నాకు ఎ.సి అనే పరికరం గురించి తెలిసింది.... కావాలంటే మీరందరూ బయటకు పొండి ...నేను రానంటే రాను అని భీష్మించుకు కూర్చున్నా లాక్కునిపోయారు ....ఆ తరువాత మహా మహా హోటల్స్కి వెళ్ళినా ఆ సరదా అస్సలు రావడం లేదు :(... అనుకుంటాం గాని మన ప్రక్కన ఉన్న చిన్న చిన్న ఊర్లే బోలెడు బాగుంటాయి... నాకు వైజాగ్ పిచ్చ పిచ్చగా నచ్చేసింది.. ఉడా పార్క్ ,కనక మహా లక్ష్మి గుడి ..అక్కడ ఒక వినాయకుడి గుడి ఉంటుంది ...చిన్న గుడే కాని చాలా ఫేమస్ ..పేరు గుర్తురావడం లేదబ్బా.. ఆ గుడి ..ఇంకా సింహా చలం ..కైలాస గిరి ..చాలా చూసాం ...రామ కృష్ణా బీచ్ లో అలలు చూడగానే నేను రాను బాబోయ్ అన్నా వాటి మధ్యలోకి వెళ్లి నిన్చోపెట్టేసారు మా ఆయన..టీవిలో చూడటమే అలా మధ్యలోకి వెళ్లి చూడటం భలే బాగుంది.. ( ఇక్కడ ఆరెంజ్ సినిమాలో జేనిలియాలా నేను సింహాన్ని చూసాను అన్న రేంజ్లో ఎక్స్ ప్రెషన్ ఇచ్చాను అప్పట్లో ) నిజం చెప్పాలంటే ఆ రోజు ఎంత హేపీ ఫీల్ అయ్యానంటే ఇప్పటికీ ప్రతి నిమిషం గుర్తుంది :)

ఆ తరువాత అన్నవరం వచ్చేసాం.. ఆషాడం కదా జనాలు అస్సలు లేరు ..( గమనిక :ఆషాడం లో అన్నవరం వెళితే మీకు దర్సనం తొందరగా అవుతుంది ) వ్రతం అది అవ్వగానే మావారి ఫ్రెండ్ని వాళ్ళ ఊరు వెళ్ళిపొమ్మని చెప్పి , మా ఊరి స్టేషన్ లో నన్ను దిగబెట్టేసి నెక్స్ట్ ట్రైన్కి తను వెళ్లి పోయేట్లుగా ప్లాన్ .... నాన్నను స్టేషన్ కి రమ్మని ఫోన్ చేసి ట్రైన్ ఎక్కేసాం..కాసేపట్లో తను వాళ్ళ ఊరు వెళ్లిపోతున్నారంటే మళ్ళీ దిగులు... ఏవో మాట్లాడుతూ మధ్యలో..." మొన్నో సారి మా బావ ఏం చేసారో తెలుసా.. అక్కను తీసుకుని తెలియక ఒక ట్రైన్ ఎక్కబోయి మరొక ట్రైన్ ఎక్కేసారట ... మధ్యలో గమనించి దిగిపోయారట ...కాని పర్స్ తేవడం మర్చిపోయారట ... లక్కీగా మా నాన్న ఫ్రెండ్ అక్కడ కనబడితే ఆయన్నిడబ్బులు అడిగి ఊరు వెళ్ళారు ...ఇప్పటికీ నాన్న తలుచుకుని తలుచుకుని తిడతారు " అన్నాను.." అయినా మీ బావ అలా ఎలా చేసారు బుజ్జీ ..ఏ ట్రైన్ ఏదో తెలుసుకోకపోతే చాలా చిక్కుకదా..ఒంటరిగా అయితే ఎలా అయినా పర్వాలేదు.. ఆడవాళ్ళు ఉండగా చాల కష్టం తెలుసా అన్నారు మా ఆయన గొప్ప ఆశ్చర్యంగా మొహం పెట్టి ....

అప్పటి వరకూ మమ్మల్ని గమనిస్తున్న మా ప్రక్కనున్నాయన "అమ్మా మీరు ఎక్కడి వరకూ వెళ్ళాలి "అన్నాడు ... నేను చెప్పాను.." ఈ ట్రైన్ వైజాగ్ వెళుతుంది మీరు ఎక్కినది కరెక్ట్ ట్రైన్ కాని చివరి రెండు బోగీలు వేరే బండికి కలుపుతాడు" అన్నాడు.. దెబ్బకి నాకు,మా ఆయనకు నో సౌండ్ ... తరువాతి స్టాప్ మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఊరే ... వెంటనే దిగిపోయాం ...దూరం నుండి టీ.సి మావైపు చూస్తున్నాడు.."అమ్మో రాంగ్ టిక్కెట్ ..పెనాల్టి అంటాడేమో" అన్నారు మా ఆయన ..." ఏం చేస్తాం తప్పదుగా కట్టండి" అన్నాను విసుగ్గా .. " బుజ్జీ ఒక విషయం చెప్తే తిట్టవు కదా "కొంచెం నసుగుతూ అన్నారు మా ఆయన ..." ఏంటీ "అన్నాను కోపంగా ...." నాకొక్కడికే కదా టిక్కెట్టు కావలసింది అని నిన్న మొత్తం ఖర్చు పెట్టేసాను" అన్నారు మెల్లగా....ఓరి దేవుడా ఏం చేద్దాం.. అనుకుంటుండగానే టీ.సి మా వైపు వచ్చాడు.."ఏంటి తప్పు ట్రైన్ ఎక్కి వచ్చేసారా .. చాలా మంది అలా పొరపాటు పడతారులెండి ...చీకటి పడుతుంది బస్ స్టాప్కి వెళ్లి మీ వూరు వెళ్ళిపొండి" అని పంపేశాడు.. బ్రతుకు జీవుడా అనుకుని బయటకు వచ్చేసాం..

"ఇప్పుడేం చేద్దాం నాన్న ఎదురు చూస్తారేమో ముందు నాన్నకు ఫోన్ చేసి విషయం చెప్పండి స్టేషన్ కి బయలుదేరి ఉంటారు "అన్నాను .. "అమ్మో !మీ నాన్నకా!! నీకు పుణ్యం ఉంటుందే బాబు... మీ బావని నాలుగేళ్లే తిట్టారు..నన్ను వదులుతారా .. అసలే వద్దంటే తీసుకువచ్చా అని కచ్చ మీద ఉండి ఉంటారు పరువుపోతుంది చెప్పకు ప్లీజ్ "అన్నారు .. "ఇప్పుడెలా మరి " అన్నాను విసుగ్గా .... " అంటే ఇది మీ అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఊరే కదా ..మొన్న చెప్పకుండా వచ్చేసావ్ కదా ... అందుకని మీ అమ్మమ్మ మీద బెంగ పెట్టుకుని నువ్వు ఏడుస్తుంటే నిన్ను ఇక్కడకు తీసుకు వచ్చేసా అని చెప్తాను ఏమంటావ్ "అన్నారు.." ఏడ్చినట్లు ఉంది అస్సలు నమ్మరు "అన్నాను.. "నమ్మకపోయినా అదే చెప్పాలి పదా "అని మా అమ్మమ్మ ఇంటికి తీసుకువెళ్ళిపోయారు...

ఇంటికి వెళ్ళగానే అమ్మమ్మను చూడగానే" అమ్మమ్మా "అని చెప్పబోతుండగా లోపల భోజనం చేస్తూ తాతయ్య ఉన్నారు...దెబ్బకు నూటొకటి... ఏం చెయ్యాలి???.. వెంటనే అమ్మమ్మా మొన్న తాతయ్యను చూడకుండా వెళ్లిపోయానుగా బెంగ వచ్చేసింది .... కలలో కూడా తాతయ్యే ... అని మా తాతయ్య ప్రక్కకు చేరిపోయాను వెక్కేస్తూ ... అప్పుడు పడిపోయిన మా తాతయ్య ఇప్పటికీ అలాగే నన్ను తలుచుకుంటారు.. మా బుజ్జోడికి నేనంటే ఎంత ప్రాణమో ...సింగపూర్ వెళ్ళినా నన్నే కలవరిస్తుంది అని.. నేను అంటే చాలా ప్రాణం పెట్టేస్తారు (అమ్మో ఇప్పుడు మా తాతయ్య మీద బెంగోచ్చేస్తుంది నాకు :(......) అలా అనేకానేక సాహసాలు చేసుకుంటూ మా ఇంటికి చేరాను ఆషాడంలో..

40 కామెంట్‌లు:

మంచు చెప్పారు...

1st???

Rishi చెప్పారు...

Super

అజ్ఞాత చెప్పారు...

Sampath vinayakudi gudi.

Taara.

jony చెప్పారు...

wooooowwwwwwwwwww.........really good

మనసు పలికే చెప్పారు...

హహ్హహ్హా.. టపా బాగుందక్కా చాలా:)
ఇప్పుడు ఇవన్నీ తలుచుకుంటే నవ్వొస్తాయి కానీ ఆ టైం లో ఎంత టెన్షన్ అనుభవించి ఉంటారో కదూ..:((

కృష్ణప్రియ చెప్పారు...

నైస్. పార్ట్ ౩ కూడా రాసేయండి.. మంచం మీద ఎక్కి గెంతులేసి :) సో క్యూట్
సోమవారం ఉదయం ఆఫీస్ లో కూర్చోగానే నింపాది గా చదువుకున్నా.. ఇంకా పని మొదలు పెట్టకుండానే.

మధురవాణి చెప్పారు...

హహహహాహా...భలే ఉన్నాయ్ మీ ఆషాడం కబుర్లు.. సో, ఆషాడం అంటే ఇదన్నమాట! :)))
బావగారు మాత్రం సూపర్ అసలు.. :D

శివరంజని చెప్పారు...

ఆషాడం- 1చదివి వచ్చాక కామెంట్ పెడతా

శశి కళ చెప్పారు...

manchi experience

బులుసు సుబ్రహ్మణ్యం చెప్పారు...

అయితే ఆషాఢ మాసం మంచిదే నంటారా?

ఆషాఢం లో అత్తా, అల్లుడు, అత్తా, కోడలు ఒక గడప దాటకూడదు అని అంటారనుకుంటాను. భార్యా భర్తలు ఝామ్మంటూ తిరిగేయచ్చు. :))

టపా ఎప్పటిలాగానే బాగుంది.

రాజ్ కుమార్ చెప్పారు...

హహా... మొత్తానికి అలా జరిగిందన్న మాట మీ తీర్ధయాత్ర.. పొద్దున్నే ఆఫీసు కి రాగానే ఇలా చూసేసరికి మీ పోస్ట్.. (అదీ నా పోస్ట్ మీదగానే.. కెవ్వ్వ్వ్వ్వ్వ్వ్ కదా..!) నింపాదిగా చదువుకుంటూ, హాయిగా నవ్వుకున్నా.. ఎప్పటిలాగానే ఎంజయ్ చేసాను.
ధర్డ్ పార్ట్ ఉందా అక్కా? ఉంటే తొందరగా రాసెయ్యండి మరి.

>>నిజం చెప్పాలంటే ఆ రోజు ఎంత హేపీ ఫీల్ అయ్యానంటే ఇప్పటికీ ప్రతి నిమిషం గుర్తుంది :)>>

మీకు రోజూ అలాంటి రోజే కావాలని కోరుకుంటూన్నా.. (ఆమాత్రం టెన్షన్లు కూడా లేకుండా)

మురళి చెప్పారు...

జ్యోతిగారేదో సరదాకన్నారండీ.. మనసులో పెట్టేసుకుని ఇలా క్లుప్తంగా ముగించేస్తే ఎలా?? :-)

మాలా కుమార్ చెప్పారు...

ఎడ్వంచర్ చేసారన్నమాట :)

ఇందు చెప్పారు...

నేస్తం మీరు కెవ్వుకేక అని ఇంకోసారి నిరూపితమైంది! :))

కౌటిల్య చెప్పారు...

ఎందుకో తెలీదు నేస్తం గారూ, మీ పోస్ట్ చూస్తుంటే కళ్ళమ్మట నీళ్ళు కారిపోయాయి....

వేణూశ్రీకాంత్ చెప్పారు...

టపా ఎప్పటిలాగానే చాలా బాగుందండీ.. మా వైజాగ్ ఒక సారి మళ్ళీ తిప్పేశారు కనుక ఇంకా నచ్చింది :-) కానీ పాపం మీ టెన్షన్స్ తలుచుకుంటే అయ్యో అనిపించింది.. కానీ ఇప్పుడా సరదాలు మళ్ళీ రమ్మన్నా రావుకదా :-) ఒకవేళ తిరిగినా అప్పుడంతగా ఎంజాయ్ చేయలేరు :)

Unknown చెప్పారు...

సంపత్ వినాయకుడి గుడి. RTC Complex దగ్గర వుంటుంది. మీరు బీచ్ లో కాళి మాత గుడి చూసారా. నాకు పెళ్లి అయిన తరువాత మా శ్రీమతి తో ట్రై చేస్తాను ఇలా...

నేస్తం చెప్పారు...

మంచుగారు :)
రిషిగారు ధాంక్యూ
తారగారు అవునండి సంపత్ వినాయకుని గుడి
jony గారు ధాంక్యూ

నేస్తం చెప్పారు...

అప్పు ఊ.. నిజమే అప్పడు చాలాటెన్షన్ పడ్డాను:)
క్రిష్ణ ప్రియగారు 3వపార్ట్ ఏంలేదండి.. ఇక అంతే ఆ తర్వాత మాఊరు వెళ్ళాం .. :)
మధు మరి ఆషాడమంటే అదే ...మీ బావగారేనా సూపర్ బంపర్ డూపర్ అంతే నన్ను వేపుకుతినడంలో :)
రంజని ఇంతకూ మొదటి పార్ట్ చదివావా?
శశిగారు థాంక్యూ

నేస్తం చెప్పారు...

బులుసు గారు అవునండి అత్త -కోడలు అత్తా-అల్లుడు ఒకే గడప దాటకూడదు ...అందుకేగా ఈ రోజుల్లో ఒకచోట ఉండే అవకాశం లేక ఆషాడాలు ఎవరూ చేసుకోవడంలేదు :)
రాజ్ :)
మురళిగారు అయ్యో అలాంటిదేమీలేదండి ..మరీ ఎక్కువ రాస్తే బోర్ కొట్టేస్తుంది అని :)
మాలగారు చెయ్యక తప్పలేదుమరి :)

నేస్తం చెప్పారు...

ఇందూ కదా ..అలా నిరూపించేసుకుంటున్నాను ఈ మధ్య :)
కౌటిల్య ఈ వ్యాఖ్య చూడగానే నాదీ అదే పరిస్థితి :)
వేణు మీ వైజాగ్ ఏమిటండి మీది గుంటూరేమో కదా ?అవునండి ఇప్పుడు ఎంత తిరిగినా ఆ సరదా ఉండటం లేదు.. ఆ రోజులే వేరు :)
@అమ్మాయికళలు అవునండి సంపత్ వినాయకుని గుడే..ఎదైనా క్రొత్త వస్తువు కొంటే అక్కడ చూపించి వెళతారేమో కదా...ఏదో అమ్మవారి గుడి చూసా అండి చాలా బాగుంది...అది కాళికాదేవి గుడో కాదో గుర్తులేదు.. కాని గుడి చాలా బాగుంది...

వేణూశ్రీకాంత్ చెప్పారు...

అంటే నేను కాస్త ఎక్కువ రోజులు ఉండి ఊరంతా బాగా తిరిగి అనుబంధం పెంచుకున్న ఊళ్ళన్నీ మా ఊళ్ళేకదా నేస్తం.. ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ లో ఇంజనీరింగ్ చదివినన్ని రోజులు తెగ తిరిగేశాం. పైగా మనిషి జీవితంలో డిగ్రీ చదువు అన్నది స్వర్ణయుగం లాంటిది అలాంటిరోజులు గడిపిన వైజాగ్ అచ్చంగా మాదే అదీకాక ఒక పదిరోజుల క్రితమే అక్కడికి వెళ్ళి, క్లాస్మేట్స్ ని కలిసి క్యాంపస్ అంతా ఫుల్ తిరిగి వచ్చాను :-) అందుకే అంత నచ్చేసిందనమాట :)

గిరీష్ చెప్పారు...

బాగున్నాయండి మీ ఆషాడం ప్రయాణం కబుర్స్.., మాంచి మెమోరి అన్నమాట.. :)

కొత్తావకాయ చెప్పారు...

:)

kiran చెప్పారు...

హేహే..నేస్తం గారు - :D ..ఎన్ని కష్టాలండి మీకు..
ఎంత మంహ్చి మమయ్యో..:)...

HarshaBharatiya చెప్పారు...

chala bagundi..

హరే కృష్ణ చెప్పారు...

సోమవారం నాడు జాజిపూలు లో పోస్ట్ పడింది
నేను ఇంటర్ చదివిన రోజులు మళ్ళీ గుర్తోచ్చేసాయ్
చదవడం మొదలుపెట్టాక ఫుల్ స్టాప్ లు ఎన్ని ఉన్నా ఆ ఫ్లో మాత్రం కేక..ఏకబిగిన చదివిన్చేస్తారు అక్కా
ఈ టెక్నిక్ తో మరిన్ని పోస్ట్ లు రాద్దామంటే మీ పోస్ట్ ఒక్కటి చదివితే చాలు
పోస్ట్రాసిన విధానం తో పాటు పోస్ట్ చాలా బావుంది :)

jai చెప్పారు...

ammulu adi sampath vinayakudi gudamma.nenu nee post eppude chadiva thanks na kadanantha racinaduku.tuni pakkane vizag ina pelli inatharvatha ma varitho chudatame(1998)kani uda park lo mirci bajji konamatee avi tinte teda chestayani konaledu.eppati ki gurthu chestanu

నేస్తం చెప్పారు...

వేణూ అలా అంటారా అయితే ఓకే :)
గిరీష్ గారు మరి అంతే కదా :)))
కొత్తావకాయ గారు :)
కిరణ్ అంతేకదా మరి :)
శిరీష గారు ధాంక్యూ :)
హరే ఇంటర్ చదివినరోజులు గుర్తొచ్చాయా..అప్పుడు ఆషాడంతో పనేంటి సార్ తమరికి ఆయ్ పిల్లాడూ
jai గారు :) దాంక్యూ పోస్ట్ నచ్చినందుకు

అజ్ఞాత చెప్పారు...

meru really super andi... me blogs chaduvuthunte... chala relaxing ga vuntaye... please elage me tapasulu rasthu vundandi..

Phani.

కొత్త పాళీ చెప్పారు...

cool.
ఎగ్స్ - ఈకల్స్ .. మీ వారు మీ అత్తకి తమ్ముడి వరస ఎలా అవుతారు?

నేస్తం చెప్పారు...

పణిగారు ద్యాంక్స్ అండి
కొత్తపాళిగారు..కదా..వరస కుదరదు కదా ...నేనూ గమనించలేదు..మరి తమ్ముడుగారనే పిలిచేవారు.. మరీ చిన్న వయసులో అమ్మ పాత్ర పోషించలేక కాబోలు ..ఇద్దరూ తమ్ముడూ అనే పిలిచేవారు.. ఈ సారి వెళ్ళినపుడు తేల్చుకోవాలి విషయం :)

ramya చెప్పారు...

నేస్తంగారు,
ఆషాడం స్పెషల్ పొస్ట్ :) బావుంది.
అత్తారింట్లో ఉన్నవాళ్ళకి ఆషాడం ఇంత థ్రిల్ ఇస్తుందన్నమాట!
నాక్కూడా వైజాగ్ అంటే చాలా బోల్డంత ఇష్టం :)

శ్రీధర్. దు చెప్పారు...

నేస్తం గారు, ఇంకా ఈ ఆషాడం (టపా) ఎన్నాళ్ళు ఉంటుంది? శ్రావణమాసం వచ్చేసింది చూడండి.

రోజు మీ పోస్టు డబ్బా తెరవడం, కొత్త టపాలు లేకపోవడం విసుగ్గా ఉంది. :(

అజ్ఞాత చెప్పారు...

avunu.. next post epudu nestam garu?

శోభ చెప్పారు...

నైస్ పోస్ట్ నేస్తం గారు...

నేస్తం చెప్పారు...

రమ్య గారు,శ్రీ గారు,అజ్ఞాతగారు థేంక్యూ థేంక్యూ తలుచుకున్నందుకు........
అంటే మరి అది ఏమో మరి ఎప్పుడు రాస్తానో .....:)
శోభగారు థేంక్యూ

పవన్ కుమార్ చెప్పారు...

అక్కా ఎప్పటిలానే పొస్ట్ లు చాలా బాగున్నాయి.
బాకీ ఉన్న టపాలు అన్నీ టప టపా చదివేసా.

Chitajichan చెప్పారు...

emaindi akkai, assalu posts levu?

అజ్ఞాత చెప్పారు...

మీ అషాడం టపా ఆద్యంతం అద్భుతంగా ఉంది. చదువుతున్నా కొద్దీ చాలా సరదాగా,ఆనందంగా అనిపించింది. మీరు గత సంవత్సరం రాసిన టపాని నేను ఈ అషాడం లో చదివాను. ఇప్పటినుండి మీ బ్లాగుని అనుసరిస్తాను. మీ కథనం చాలా బాగుంది