15, జులై 2009, బుధవారం

అలిగినవేళనే చూడాలి ...


ఎవరన్నారండి ,అలిగితే ఆడవాళ్ళు అందం గా ఉంటారని..నేను ఒప్పుకోను..అలిగినపుడు అబ్బాయిలే చాలా చూడ ముచ్చటగా ఉంటారు (కోపం వచ్చినపుడు కాదు సుమా ,అప్పుడు చంఢాలం గా ఉంటారనుకోండి) ఉబికి వస్తున్న నవ్వును,ప్రేమను భలవంతం గా ఆపేసి సీరియస్సుగా మొహం పెట్టినపుడు చూడాలి అయ్యగారి ముఖారవిందం భలే ఉంటుంది ...మచ్చుక్కి అలాంటి సంఘటన ఒకటి ...


నా ఊహ తెలిసినప్పటి నుండి అమ్మ కుట్టిన బట్టలు లేదా కొన్న బట్టలు వేసుకోవడం తప్ప నాకు నేనుగా బట్టల షాపుకి వెళ్లలేదు ...అదే అలవాటు పెద్దయ్యాకా కూడా వచ్చేసింది ..ఏవో ఒకటి నువ్వెళ్ళి తెచ్చేయమ్మా అనేదాన్ని ... ఆఖరికి పెళ్ళి టైములో కూడా బట్టల విషయం లో అస్సలు పట్టించుకోలేదు ...నాకసలు ఏది బాగుంటుందో ,బాగోదో తెలిసి ఏడిస్తే కదా ..మరి ఎప్పుడు కొందో ,కుట్టించిందో తెలియదు గాని అత్తారింటికి వెళ్ళినపుడు సూట్కేస్ నిండా బోలెడు చీరలు సర్ది ఇచ్చింది అమ్మ..అన్నీ కొత్తవి అయ్యేసరికి రోజుకో కొత్త చీర కడుతూ తెగ మురిసిపోయేదాన్ని అమ్మ సెలెక్షన్ చూసి.. ఆ రోజు కూడా ఉదయం ఇంట్లో పనులన్నీ అయ్యాక తీరికగా బీరువా తెరిచీ ఏం కట్టుకోనబ్బా అని చూస్తుంటే నా దృష్టి నీలం రంగు కాటన్ చీరమీద పడింది..ఆ రంగు,డిజైన్ చూస్తుంటే అబ్బో తెగ నచ్చేసాయి ..మరి నాకు తెలియదు కదా ఆ చీరే మా ఇద్దరి మద్య మొదటి గొడవకి నాంది పలుకుతుంది అని ..


హాయిగా స్నానం చేసి అది కట్టేసుకుని ఆంద్ర జ్యోతి పత్రిక తిరగవేస్తుంటే మా అత్తగారు నా గదిలో కొచ్చారు అమ్మాయ్ ఏం చేస్తున్నావ్ అనుకుంటూ..దెబ్బకు ఒక్క ఉదుటున మంచం మీద నుండి దిగి చెప్పండి అత్తయ్య గారు అన్నాను .. మన పక్క వీధిలో ఫలాన వాళ్ళ అమ్మాయి శ్రీమంతం జరుపుతున్నారు,పేరంటానికి పిలిచారు,ఆవిడ నిన్నూ తీసుకు రమ్మన్నాది తయారవ్వు అన్నారు ...పేరంటం అనగానే మనకి ఉత్సాహం వచ్చేసింది..అసలే కొత్త పెళ్ళి కూతురిని కదా, అందరూ నావైపే చూస్తారు, వాళ్ళకు నచ్చినా ,నచ్చక పోయినా మీ కోడలు బంగారు బొమ్మ అని ఒక పొగడ్త పడేస్తారు కాబట్టి తప్పదు వెళ్ళాలి అనుకుని పదండి అన్నాను ఆవిడ వెనకే వస్తూ .. ఏంటీ ఇలాగా అన్నారు మా అత్తగారు నా వైపు చూస్తూ..కొత్త చీర బాలేదా అనుకుంటూ ఆవిడ వైపు చూసాను ..ఆమెకు నా మనసులో భావం అర్ధం అయినట్లుంది,చీర బాగుంది కానీ,మన వీధిలో అమ్మలక్కలందరూ అక్కడే ఉంటారు ,కొత్తగా పెళ్ళి అయింది కదా ఇలా కాటన్ చీర కట్టుకొస్తే చెవులు కొరుక్కుంటారు నిన్ను తక్కువ చేస్తారు ,కొన్నాళ్ళు పాత బడేవరకు తప్పదు కాస్త ఖరీదైన చీర కట్టుకుని ,నీ నగలేసుకో అన్నారు ..సరే అని బుద్దిగా తల ఊపాను ..

ఆవిడ వెళుతున్న ఆవిడ మళ్ళీ వెనుకకు వచ్చీ ,ఇదిగో ఖరీదయిన చీర అంటేమరీ పట్టుచీర కట్టుకోకు కాళ్ళకు పసుపు రాస్తారు పాడవుతుంది,అందుకని పసుపు అంటుకున్నా పర్వాలేదనిపించే మంచి చీర కట్టుకో అన్నారు... నాకదేదో పజిల్ లా అనిపించింది పాడైనా పర్వాలేదనిపించే మంచి చీర అంటే ఏంటబ్బా అని బుగ్గ మీద వేలుపెట్టుకుని తీవ్రం గా ఆలోచిస్తుండగా అమ్మా,అమ్మా అంటూ మా ఆయన హడావుడి హడావుడిగా వచ్చారు మా దగ్గరకు .. అమ్మా, ఫ్రెండ్ పెళ్ళి ఈ రోజు..విజయవాడ వెళ్ళాలి ఇద్దరం అన్నారు ..ఉన్నట్టుండి ఇదేంటిరా అన్నారు మా అత్తయ్య.. గుర్తులేదమ్మా మర్చిపోయాను ,ఇంకో ఫ్రెండ్ కూడా వెళుతున్నాడు ,క్రింద కార్ లో వెయిట్ చేస్తున్నాడు ,దగ్గరేగా రాత్రికి వచ్చేస్తాం అన్నారు .మరి పేరంటం అన్నారు అత్తయ్య .అబ్బా పెళ్ళిముఖ్యమా, పేరంటం ముఖ్యమా!!! అసలే వాడు నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ,మొన్న నా పెళ్ళికి కూడా వచ్చాడు, బాగోదమ్మా విసుక్కున్నారు మా ఆయన ..నీ ఇష్టం రా అంతా హడావుడి గా చెప్తావ్ మా అత్తగారు వెళ్ళిపోయారు..


అప్పటివరకూ మా ఆయనవైపూ,అత్తయ్య వైపూ మార్చి మార్చి చూస్తున్న నా వైపు చూసి ఇంక చూసింది చాలు పదండి మేడం అన్నారు ..కాస్త మొహం కడుక్కుని,చీర మార్చుకుని వస్తాను బాబు అని అటు తిరిగానో లేదో ఇంకా నయం బ్యూటిపార్లర్ కి వెళ్ళి మేకప్ వేసుకుని వస్తాననలేదు ,అవతల ఫ్రెండ్ వెయిట్ చేస్తున్నాడే అంటే తాపీగా మాట్లాడతావేంటి అని కారు దగ్గరకు బర,బరా లాక్కుపోయారు ..కారులో వెయిట్ చేస్తున్న ఆయన మా ఆయనకు బాగా మంచి ఫ్రెండ్,ఇంతకు ముందే పరిచయం చేయడం వల్ల అతని భార్య నన్ను చూడగానే నవ్వుతూ పలకరించింది ..నేనూ, ఆవిడ,వాళ్ళ పాప వెనుక సీట్లో కూర్చున్నాం..మా ఆయన, అతను ముందు సీట్లో కూర్చుని తెగ మాట్లాడేసుకుంటున్నారు..


నేను ఆవిడ వైపు చూసాను.. చక్కగా ఖరీదైన చీర కట్టుకుని బోలెడు నగలతో పెళ్ళికి ఎలా వెళ్ళాలో అలా వెళుతుంది..నా వైపు చూసుకున్నాను ..ఆవిడ చీర దగ్గర నా చీర బేల మొహం వేసుకుని బిక్కు బిక్కు మని చూసింది ...ఇందాక సూపర్,డూపర్ గా
కనిపించిన చీరలో బోలెడు లోపాలు కనిపించాయి..పైగా మంగళ సూత్రం తప్ప ఒక్కటంటే ఒక్క బంగారు నగ కూడా వేసుకోలేదు ..మా అత్తగారి మాటలు గుర్తు వచ్చాయి ... అసలే పెళ్ళి కొడుకు మా ఆయనకు క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అంట ..ఖచ్చితం గా వాళ్ళింట్లో వాళ్ళు నా వైపు చూసి ఈ అమ్మాయి ఇలా వచ్చింది ఏంటీ పెళ్ళికి అనుకుంటారు,అంత దాక ఎందుకూ ఈమె కూడా అలాగే చూస్తుంది అని ఒక్క క్షణం అనిపించింది .కాని గాడిద గ్రుడ్డులే ఆయన గారికి లేని బాధ నాకేంటీ అనుకుని పక్కన ఆవిడతో మాటలు కలిపాను..


మీరూ కూడా పెళ్ళీకేనా అండి అన్నాను.. అవును అంది ఆమె ..నేనసలు ముందు రాకూడదు అనుకున్నాను ,కాని పెళ్ళి కొడుకు మా వారికి క్లోజ్ ఫ్రెండ్, మీ వైఫ్ ని తప్పకుండా తీసుకు రండి అని మరీ మరీ చెప్పారు ఇప్పుడే ఫోన్ చేసి, అందుకే ఉన్నపళంగా లాక్కొచ్చేసారు ఆయన అన్నాను అందం గా అబద్దం చెప్పేస్తూ ..ఎంత వద్దు అనుకున్నా,నేను ఆ చీరతో ఎందుకొచ్చానో చెప్పక పోతే నాకసలు మనసు ఆగడం లేదు..ఆవిడ చిన్నగా నవ్వింది అవునా అంటూ..ఆ ముక్క చెప్పేసాక, నాకు మనసులో భారం తీరిపోయినట్లు అయిపోయి మరి మీవారికి కూడా ఆ అబ్బాయి క్లోజ్ ఫ్రెండేనా అన్నాను ... ఆవిడ నవ్వి మా తమ్ముడేఅంది ..నాకు సౌండ్ లేదు..అయినా తమాయించుకుని ,అయితే మా ఆయన,మీ తమ్ముడూ ఫ్రెండ్స్ అన్నమాట అన్నాను..నాకన్నా బుద్దిలేదు ఆవిషయాన్ని అక్కడితో వదిలేయచ్చుగా ..అబ్బే అలా అయితే అది నేను ఎలా అవుతాను ... ఫ్రెండ్స్ అంటే ,మొన్న ఒక సారి వాడు మా ఇంటికొచ్చినపుడు, మీ ఆయన వచ్చారు మా ఇంటికి, అప్పుడు పరిచయం చేసాను అంది.. నాకు ఒక్క ముక్క అర్ధం కాలేదు ...ఆయన ఏమో క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అంటారు.. ఈవిడేమో ఒక సారి పరిచయం చేసాను అంటుంది మరి క్లోజ్ ఎలా అవుతారు???? నేను వెంటనే ఫ్రంట్ సీట్ లో సీరియస్సుగా కబుర్లలో మునిగి పోయిన మా ఆయనను భుజం మీద తట్టీ ఏమండి పెళ్ళి కొడుకు మీకు నిజంగా క్లోజేనా అన్నాను చెవిలో గుస గుస గా... మా ఆయన నా వైపు తిరిగి ఒకసారి నా కళ్ళలో చూసారు సూటిగా... ఆ చల్లని చూపుకి నాకు అర్ధం తెలుసు ...నోరు మూసుకుని కూర్చో అని.. చీ ఏదీ సరిగా చెప్పరు అని తిట్టుకుని కిటికీలో నుండి బయటకు చూస్తూ కూర్చున్నాను.


మరి ఎప్పుడు నిద్ర పోయానో తెలియదు నిద్ర లేచేసరికి ఆవిడ వళ్ళో హాయిగా పడుకుని ఉన్నాను ..గబుక్కున లేచి ఎంత సేపయింది పడుకుని అన్నాను సిగ్గుగా.. ఒక గంట అయిందేమో,వచ్చేసాం ఇంక ఊర్లోకి అంది.. మరి పెళ్ళి ఎపుడూ అన్నాను.. రాత్రి పదిగంటలకు అంది ఆవిడ.. మరి ఇప్పటి నుండీ అప్పటివరకూ ఎక్కడ ఉండాలి అన్నాను దిగులుగా ...నాకు అంతమంది తెలియని జనాలమద్య అప్పటి వరకూ ఉండాలంటే ఇష్టం లేదు అందులోనూ ఈ నలిగిపోయిన కాటన్ చీరతో..నాక్కూడా ఇష్టం లేదు ఇంత తొందరగా వెళ్ళడం.. తను మా సొంత తమ్ముడు కాదు ,వరుసకు తమ్ముడు ,కాస్త దూరం వరసే ..అందుకే పెళ్ళి టైముకు వెళదాం అనుకున్నా కాని మా ఆయన దారిలో ఏదో పని ఉంది అని ముందు గా తీసుకొచ్చెసారు..అది చూసుకుని వెళతాం అంది..


నాకు అసలు ఏం జరుగుతుందో అర్ధం కాలేదు ..తమ్ముడి పెళ్ళికి ముందుగా వెళ్ళడానికే ఈమె సంకోచిస్తుంది .. మేము ఇంత ముందుగా వెళ్ళి ఏం చేస్తాం అనుకుంటుండగా మా పిన్ని గుర్తు వచ్చింది (అమ్మ చెల్లి).. నేనంటే బోలెడు అభిమానం ,మా పెళ్ళి కుదిర్చింది వాళ్ళే ..తను కూడా ఇదే ఊరులో ఉంటుంది ..వెంటనే మా ఆయన్ని పిలిచి ఏమండీ ,మనం మా పిన్ని వాళ్ళింటికి వెళదాం సాయంత్రం వరకూ అక్కడ ఉందాం అన్నాను ఉత్సాహం గా .కాస్త ఆగుతావా, ఇప్పుడు పిన్ని ఇంటికి,పెద్దమ్మ ఇంటికి వెళ్ళడానికి కుదరదు మళ్ళీ వెళదాం అన్నారు చిరాకుగా .. చెప్పక పోవడమే నాకు చాలా కోపం వచ్చింది..ఈయనగారికి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ తో ఉంటే చాలు ఎదుటివాళ్ళ గురించి అక్కరలేదు తిట్టుకున్నాను... ఇంతలో మా ఆయన ఫ్రెండ్ కారు ఆపి ఎక్కడికో వెళ్ళీ 2 నిమిషాల్లో తిరిగి వచ్చి ఈ రోజు ఆ పని అయ్యేటట్లు లేదు అప్పటి వరకూ ఏం చేద్దాం అన్నాడు ఆమెను చూస్తూ ... ఇప్పుడు ఎలా అంది ఆమె దిగులుగా..నా నోరు తిన్నం గా ఉండచ్చు కదా పోనీ సినిమాకి వెళ్ళండి అని ఒక ఉచిత సలహా పడెసాను ...ఈ సలహా ఏదో బాగుంది మరి మీ ప్లాన్ ఏంటీ అన్నారు అతను మా ఆయనను చూస్తూ ... మా ఆయన సమాధానం చెప్పే అంతలో ఆవిడ అందుకుంది, మీరు మాత్రం పెళ్ళి వరకు అక్కడేం చేస్తారు సినిమా కి మాతో పాటు రావచ్చుగా అని.. మా ఆయన ఫ్రెండ్ ఆక్చ్షర్యం తో నువ్వూ పెళ్ళికి వస్తున్నావా అన్నాడు మా ఆయన వైపు చూస్తూ ...అదేంటీ ఆయన ఫ్రెండ్ కి తెలియదా మేము పెళ్ళికొస్తున్నామని ఈ సారి నాకు అయోమయం గా అనిపించింది ... మా ఆయన నా వైపు సీరియస్ గా చూస్తూ అంటే సాయంత్రం ఒక మారు అలా వచ్చి విషెస్ చెప్దామని అనుకున్నాను అన్నారు ...మరి చెప్పవే, అప్పటి వరకు ఏం చెస్తాం సినిమాకెళదాం అన్నారు అతను.. సినిమాకా ..అదీ అని మా ఆయన నసుగుతుండగానే నేను ఏం సినిమా అయితే బాగుంటుందో లిస్ట్ చెప్పేసాను..


ఇంక అందరం కలిసి సినిమాకి వెళ్ళాం ..నాకు ఆవిడ తెగ నచ్చేసింది ..మా అక్కతో మాట్లాడినట్లుగా చక్కగా ఫ్రీగా కలసిపోయాను సినిమా హాల్ల్ లో కబుర్లు చెప్పేస్తూ ..సినిమా అయ్యాక హాల్ బయటకు వచ్చి మా అవతారాలు చూసుకున్నాం..జర్నీ వల్ల, ఇంకా బయలు దేరి చాలా సేపు అవ్వడం వల్ల జిడ్డు మొహాలతో చెదిరిన జుట్టుతో శ్రీలంక కాందీశీకుల్లా తయారు అయిపోయాము ,నేను అయితే మరీనూ మద్యలో నిద్ర పోయాకదా .... ఆవిడ కార్లో కూర్చోగానే ,ఎక్కడన్నా కాసేపు మొహం కడుక్కుని చీర మార్చుకునే వెసులుబాటు ఉంటే బాగుండును ..ఇలా వెళితే అసహ్యం గా ఉంటుంది అంది .. నాకు వెంటనే మా పిన్ని మళ్ళీ గుర్తు వచ్చింది .. ఇలా అయినా తనను చూసినట్లు ఉంటుంది అని..అందుకే మెల్లిగా ,ఇక్కడ దగ్గరలో మా పిన్ని ఇల్లు ఉంది అక్కడికి వెళదాం ,చక్కగా ఫ్రెష్ అయి వద్దాం అని ఆమెకు కీ ఇచ్చాను.. ఆవిడ చేత చెప్పిస్తే మా ఆయన ఏమి అనలేరు అని నా ప్లాన్..


మొత్తానికి అందరిని మా పిన్ని ఇంటికి బయలు దేరదీసాను .. మా పిన్ని నన్ను చూడగానే ఎంత సంబర పడిపోయిందో ... ఎలా ఉన్నావ్,ఇలా చిక్కిపోయావేంటి ఈ నాలుగు రోజులకే లాంటి పలకరింపులయ్యాక ,మేము ఈ వూరికి ఫలానా వాళ్ళ పెళ్ళికొచ్చాం అని చెప్పాను .. అదేంటే పెళ్ళికి ఇలా తయారయి వచ్చావ్ ..పైగా పెళ్ళి వాళ్ళు ఎంత ఉన్న వాళ్ళో తెలుసా .. మా వూర్లో ని వాళ్ళు తెలియని వాళ్ళు లేరు అంది ..నేను దిగులుగా మొహం పెట్టి ఏం చేయను ఉన్నట్లు ఉండి లాక్కోచ్చేసారు ,అస్సలు ఏమీ తెలియదు అనుకో
తనకు.. మొదటి సారి మా ఆయన మీద కంప్లైంట్ ఇచ్చేసాను..సరేలే మగాళ్ళకు ఏం తెలుస్తుంది ,మనమే మెల్లిగా నచ్చ చెప్పుకోవాలి ..ఒక పని చేయి, రాక రాక వచ్చావ్ మా ఇంటికి ,మీ ఆయనకు మెల్లిగా నచ్చ చెప్పి చూడు , నువ్వు ఇక్కడ ఉండిపో,తను పెళ్ళికి వెళ్ళి వస్తాడు ..తరువాత ఇద్దరు కలసి వెళ్ళిపోదురు అంది ...నాకు ఉత్సాహం వచ్చేసింది .ఒప్పుకోరెమో అన్నాను అనుమానం గా ,అసలు అడిగి చూడు కాదనరు..లేకపోతే మీ చిన్నాన్న తో అడిగించనా అంది ..వద్దులే అని నెమ్మదిగా తనను పక్కకు పిలిచి ..ఏమండీ పిన్ని ఉండమంటుంది ,నాకు కూడా ఇక్కడ కాసేపు ఉండాలని ఉంది,ఉండనా అన్నాను .. ఏం మాట్లాడుతున్నావ్ అసలు.. నోరుముసుకుని రా ,చిరాకు పెట్టకు అన్నారు..వస్తున్న కోపాన్ని అణుచుకుని మా పిన్ని దగ్గరకు వెళ్ళాను ..అదీ,తరువాత వస్తాను పిన్నీ ,చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అంట ,నేను రాకపోతే బాధ పడతారు అని అన్నారు అన్నాను..మా పిన్ని మొహం లో కొంచెం బాధ కనపడింది ..పర్వాలేదులే ,నా చీర,నగలు ఇస్తాను వాటితో వెళ్ళు సరేనా అని నాకు నప్పే చీర,నగలు తీయడం మొదలు పెట్టింది ..నాకు మనసంతా తేలిక అయిపోయింది.. అంత మంచి అయిడియా ఇందాక నుండి రానందుకు తిట్టుకున్నాను ..


ఈ లోపల మా ఆయన ఫ్రెండ్ భార్య తయారయిపోయింది ,అందరూ నీ కోసం వెయిటింగ్ ఇంక రా మా ఆయన పిలిచారు.. ఇప్పుడే వస్తున్నా చీర మార్చుకుని వచ్చేస్తా అన్నాను ...మా ఆయనకు పిచ్చ కోపం వచ్చేసింది,వచ్చిన దగ్గర నుండి చూస్తున్నా ఎంత సేపూ చీర అంటావ్,పిన్ని అంటావ్ అంతా నీ ఇష్టమేనా..వద్దు, నువ్వు తొందరగా రా చాలు.. మీ పిన్నికి చెఫ్ఫేసి వచ్చెసేయ్ అన్నారు ...ఇంక వచ్చింది కదా నాకు కోపం .. ఇప్పుడేమయింది తన చీర కట్టుకుంటే అన్నాను ..నాకిష్టం ఉండదు అన్నాను కదా నువ్వు పరాయి వాళ్ళ బట్టలు వేసుకుంటే అన్నారు ..ఇందులో తప్పేముంది ..నా సొంత పిన్ని తను, పెళ్ళికి ముందు చాలా సార్లు తన చీరలు కట్టుకున్నా అన్నాను విసుగ్గా.. అప్పుడు వేరు,ఇప్పుడు వేరు ఇప్పుడు వస్తావా ,రావా అన్నారు ... ఏం, పెళ్ళి అయ్యాకా కొమ్ములు వస్తాయా ఇప్పుడు వేరంట వేరు అని మనసులో కచ్చగా తిట్టుకుంటూ పిన్ని దగ్గరకు వచ్చాను..పిన్నీ టైము అవుతుంది అందరూ రెడీ అయిపోయారు, వద్దులే నేను వెళతాను అన్నాను తన చీర తనకే ఇచ్చేస్తూ ...మా పిన్ని వేరుగా అర్దం చేసుకుంది..ఏమ్మా ఈ చీర నచ్చలేదా ,పోనీ ఇది బాగుంటుంది కట్టుకో నేను అసలు ఒక్కసారి కూడా కట్టుకోలేదు ,కొత్తది అని వేరేది ఇచ్చింది ..మా ఆయనకు ఇష్టం ఉండదు అని అంటే ఫీల్ అవుతుందేమో అనిపించింది ..పని లేక వాళ్ళింటికొచ్చి బాధ పెడుతున్నానా అనిపించింది .ఇంక ఆలోచించలేదు,లేదులే కట్టుకుంటాను ఇవ్వు అని మొండిగా చీర మార్చుకుని ,కాస్త మొహం కడుక్కుని ,గభ గభ జడ వేసుకుని బయటకు వచ్చాను ...


ఆ సరికే ఆయన ఫ్రెండ్ కార్ ని రివెర్స్ చేసి వీధి చివర ఆపడానికి వెళ్ళా రు.. నన్ను చూడగానే మా ఆయనకు కోపం ఆగలేదు..మొత్తానికి పంతం నెగ్గించుకున్నావ్ కదా అన్నారు,అది కాదు ,పిన్ని బాధ పడుతుందని కాస్త భయపడుతూ అన్నాను..ఒహో అయితే నేను బాధ పడినా పర్లేదన్నమాట అన్నారు ..ఏంటండి ,ఇప్పుడేమయింది అని ..పెళ్ళికి వెళుతూ అంత చండాలం గా ,జిడ్డుమొహం లా వెళితే ఏం బాగుంటుంది అన్నాను చిరాగ్గా .. ఇప్పుడు మనం పెళ్ళికి వెళుతున్నామని ఏవరు చెప్పారు నీకు అన్నారు కోపం గా ..అదేంటీ,మరి అత్తయ్యతో ప్రొద్దున్న అన్నారు గా అన్నాను అయోమయం గా ..నేనేమన్నా నీతో చెప్పానా ..అసలు పెళ్ళికొడుకు నాకు తెలియదు ,మొన్న మా ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళితే బాగోదని నన్ను కూడా పెళ్ళికి రమ్మన్నాడు మాటవరసకు ..ఇదిగో నీ వల్ల సిగ్గు లేకుండా వెళ్ళాల్సి వస్తుంది అన్నారు .నాకేం తెలుసు నాకు ముందు గా ఒక్క మాట అయినా చెప్పచ్చు కదా అన్నా ..నాకింకా కంఫ్యూజ్ గానే ఉంది .నిన్నేదో సర్ ప్రైజ్ చేసేద్దాం అని ,బుద్ది తక్కువ అయి, నీ గురించి తెలియకా చెప్పలేదు ముందు గా ..ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాను గా ..అమ్మవారి గుడికి వెళ్ళి అలా అన్నీ చూసి వద్దాం అనుకున్నాను ..అంతా చెడగొట్టావ్ మా ఆయన కోపం గా కారు ముందు డోర్ తీసుకుని కూర్చున్నారు మరొక్క మాట మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వకుండా..


మా ఇద్దరి మొహాలు చూడగానే ఆమెకు అర్ధం అయినట్లు ఉంది అయినా నవ్వుతూ మామూలుగా మాట్లాడుతుంది.. నాకసలు ఏం వింటున్నానో అర్ధం కాలేదు, ప్రొద్దున్న ఆమె అంత క్లియర్ గా చెప్పింది తన తమ్ముడిని ఒక్కసారే మా ఆయనకు పరిచయం చేసాను అని అప్పుడైనా నా మట్టి బుర్రకు అర్ధం కాలేదు,అయినా ఫ్రెండ్ భార్య తమ్ముడు మా ఆయనకు క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఏంటి అని కొంచమైనా అనుమానం రాలేదేంటి నాకు ,అయినా నా తప్పేముంది ..నాకు ఇక్కడ అంతా క్రొత్త ,అది ఆలోచించకుండా అలా అరుస్తారేంటి ,పోనీ ఆయన ఫ్రెండ్కి ముందు గానే చెప్పచ్చు కదా నేను పెళ్ళి కి రాలేదని ..ఎందుకంత మొహమాటం ..బోలెడు ప్రశ్నలు ..మా మొదటి గొడవ తాలూకు భయం తో పెళ్ళి మండపం లోనికి అడుగుపెట్టాను.. నా చీర ,నగలు నాకే బరువుగా అనిపించాయి ,తెలియని పెళ్ళికి వచ్చాం అన్న సిగ్గు ఒక ప్రక్క, పెళ్ళి కొడుకు మమ్మల్ని చూడగానే పలకరించి భోజనం చేసి వెళ్ళి తీరాల్సిందే అని పట్టుపట్టాడు ఎంత చెప్పినా వినకుండా ..నాకైతే మా ఆయన మొహం లో చూడాలన్నా భయం వేసింది..ఇంటికి వచ్చేవరకు సారీ చెప్పే వీలే కలగలేదు నాకు,రాగానే సారి నాకు తెలియదు కదా ,నేను పెళ్ళికి అనుకున్నాను అని అన్నాను ..నీ సారీలు నాకు అక్కరలేదు ,ఈ సారి నీ పర్మిషన్ తీసుకుంటాను ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా,అంత ఎందుకు అసలు ఎక్కడికీ తీసుకు వెళ్ళను అని మొండి సమాధానాలు చెప్పి హాల్ లో టి.వీ చూస్తూ కూర్చున్నారు ...చాలా బాధగా అనిపించింది ,ఇప్పుడేంజరిగిందని అంత కోపం .పొరపాట్లు అందరికీ జరుగుతాయి కదా..దీన్నే మగ అహంకారం అంటారు ..ఎప్పుడో పుస్తకాల్లో చదివాను ఇప్పుడు చూస్తున్నాను ..ఈయనగారు మనసులో ఏదో అనుకున్నారంట ,నేను అది కనిపెట్టలేక పోయానంట ..నాకేమన్న మా వాళ్ళూ మైండ్ రీడింగ్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చిపంపారా ..ఎంత అన్యాయం గా మాట్లాడుతున్నారు,కనీసం జాలి యే కొసనన్నా ఉందా ఈ మనిషికి ... ఇలా నాకు నచ్చినట్లుగా బోలెడు తిట్టుకున్నాను ..ఎక్కడో ఆశ ..కాసేపు అయ్యాక వచ్చి సరేలే బాధ పడకు అంటారేమో అని.. అలా ఆలోచిస్తూ,చిస్తూ ప్రయాణపు బడలిక వల్ల నిద్రలో జారుకున్నాను ...


ప్రొద్దున్న లేచేసరికి సీరియస్స్ గా షూ లేస్ కట్టుకుంటున్నారు ఎక్కడికో వెళుతూ ,రాత్రి ఉన్న కోపం నిద్ర నుండి లేచేసరికి ఎక్కడికి పోయిందో నాకు,తప్పంతా నాదే అనిపించింది ..పాపం కదా ఎంత ఇబ్బంది పెట్టాను నిన్న అనుకుని ,టిఫిన్ చేస్తారా అన్నాను.. వద్దు అని మారు మాట్లాడకుండా బయటకు వెళ్ళిపోయారు..చాలా బాధగా అనిపించింది ..కాసేపాగి ఫోన్ చేస్తే కట్ చేసి పడేసారు.. నాకు ఉక్రోషం ,ఏడుపు రెండు కలగలిపి వచ్చేసాయి.. అది కాస్త కోపం క్రింద మారిపోయింది ... ఆ కోపాన్ని అంతా వంట గదిలో గిన్నెల మీద,కూరల మీదా చూపిస్తూ ,ఈ మగాళ్ళు అందరూ ఇంతే ,దొంగ మొహాలు ..వీళ్ళనే నమ్ముకుని వస్తాం కదా అదీ చులకన .. వీళ్ళు మమ్మల్ని ఏమైనా అనేయచ్చు ,కానీ మేము మాత్రం ఒక్క ముక్క అనకూడదు ,వాళ్ళ వెనుకాలే వస్తాం కదా అదీ లోకువ ,అసలు పెళ్ళి అయితే అందరూ ఇల్లరికం వెళ్ళిపోవాలి అని ఒక రూల్ పెట్టి పడేస్తే బాగుండును గవర్నమెంట్..అసలు ఆ దేవుడు కూడా మగాడే కదా అందుకే అందుకే అమ్మాయిలకు ఇన్ని కష్టాలు పెట్టేసాడు ..ఇలా మగవాళ్ళనందరినీ కాసేపు తిట్టిపడేస్తే గానీ మనసు ప్రశాంతం గా అవ్వలేదు .. అసలు భార్య,భర్తలు ఇద్దరూ తగవులాడుకుంటే ఒకరినొకరు తిట్టుకోవడం మానేసి మొత్తం మగాళ్ళను ,ఆడవాళ్ళను కలిపి ఎందుకు తిట్టుకుంటారో నాకు అర్దం కాని మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్న అన్నమాట ఇప్పటికీ..


కాసేపయ్యాక ఫొన్ వచ్చింది ..నిన్న కలసిన ఆమే ఫోన్ .. మీరు నిన్న కార్లో మీ బేగ్ మర్చిపోయారు మీ వారితో పంపించమంటారా అన్నాది ఆవిడ,తను అక్కడ ఉన్నారా అన్నాను.. ఆ.. మావారు ,తను బయటకు వెళుతున్నారు అంది .. మా ఆయన మార్నింగ్ టిఫిన్ తినడం మర్చిపోయారు అన్నాను ..తనని కాస్త టిఫిన్ పెట్టమ్మా అని చెప్పకనే చెపుతూ .. ఓ పర్వాలేదు ఇప్పుడే పకోడీలు వేసాను తిన్నారు
అంది .. హమ్మయ్య అనిపించింది ..మాట్లాడుతారా తనతో అని పిలిచి ఇచ్చింది ఫోన్ ..నేను హలో అనే లోపలే ఫోన్ పెట్టేసారు .. మళ్ళీ కాసేపు మగ జాతి అందరూ బలయిపోయారు నా నోటితో..మధ్యాహనం మా అత్తగారు భోజనం తినమన్నారు ..వద్దు అత్తయ్యా తను వచ్చాక తింటాను అన్నాను ..ఇప్పుడు నేను భోజనం చేసేస్తే ఎలాగా.. మా ఆయన్ని ఏడిపించాలిగా ఆ ఆయుధం తోని..కాని మా అత్తగారి దగ్గర నా ఆటలు సాగలేదు,వాడు ఎప్పుడొస్తాడో ,వేళకు తినకపోతే నీరసం వస్తుంది అని బలవంతం గా తినిపించేసారు ..

అక్కడి నుండి నా చూపులు వీధి గుమ్మం వైపే చూస్తూ ఉండిపోయాయి ..రాత్రి అవ్వగానే మా అత్తయ్యగారు మళ్ళీ బోజనం తినమని గొడవ..ఇంక లాభం లేదు ఈ సారి తిన్నామో అంతే అనుకుని ఆకలి లేదు అని మొండికేసి పడుకున్నాను పది అయినా మనిషి రారే.. చిన్న సౌండ్ విన్నా తనేనేమో అనిపించేసేది,నా చెవులు ఎంత బాగా పని చేసేవంటే నాలుగు వీధుల అవతల బండి శబ్ధం అయినా వినబడిపోయేది ..మెల్లిగా ఆకలి మొదలయ్యింది.. ఏం చేయాలో అర్ధ కాలేదు ..అదేంటో మాములు టైములో రెండు పూటలా తినకపోయినా ఆకలి వేసేది కాదు..అందరూ నా మీద కక్ష సాధించేవారే .. అదృష్టం కొద్దీ నేను తెచ్చిన సారె బిందెలు మా రూం లోనే ఉన్నాయి .మెల్లిగా ఒక లడ్డు ఒక మైసూర్ పాక్ తినేసి కడుపునిండా నీళ్ళు తాగి పడుకున్నాను.. పన్నెండు అయినా రాలేదు ..ఎందుకో ఏడుపొచ్చింది ..ఒక్కరిదాన్నే ఉన్నాను అని బెంగగా అనిపించింది..పెళ్ళికి ముందు ఆయన పంపిన లెటెర్స్ ,చీర పక్కన పెట్టుకుని కాసేపు చదివాను ..చదివిన కొద్దీ కోపం వస్తుంది ..


ఎక్కడో చదివిన గుర్తు మగాడు ఇబ్బందిగా ఫీల్ అయ్యేది ఎప్పుడంటే పెళ్ళానికి పెళ్ళికి ముందు రాసిన లెటేర్స్ పొరపాటున మళ్ళీ చదివినపుడంట .. అందమైన అభద్దాలు ఎంత పొందిగ్గా రాసేస్తారు తిట్టుకుంటూ ఉండగానే మా ఆయన మాటలు వినబడ్డాయి హాల్లో నుండీ .. ఏంట్రా ఇప్పుడా రావడం ,నువ్వు వచ్చే వరకూ తినను అని మొండికేసి పడుకుంది ఆ పిల్ల మా అత్తగారు అంటున్నారు..ఇది మరీ బాగుంది నేనేమన్నా తినద్దు అన్నానా మా ఆయన రూం లోకి వస్తున్న చప్పుడు..గబుక్కున దిండు లో మొహం పెట్టేసుకుని నిద్ర పోతున్నట్లు పడుకున్నాను.. అసలే నాకు నిద్ర పోయినట్లు నటించడం చేతకాదు..కళ్ళు టక టకా కొట్టుకుంటుంటాను .. కాసేపు పర్స్, వాచ్ లాంటివి టేబుల్ మీద పెడుతున్న చప్పుడు వినబడి ఆగిపోయాయి.. మెల్లిగా నాకు దుప్పటి కప్పి హాల్లో క్రికెట్ చూడటానికి వెళ్ళిపోయారు.. శ్రీలంకకు ,పాకిస్తాన్ కి ఫైనల్ మేచ్ అంట..మావయ్య గారితో అంటున్న మాటలు వినబడుతున్నాయి..తిక్క కోపం వచ్చింది ...అమ్మో ఎంత బండ రాయి ,నేను అన్నం తినలేదు అన్న విషయం తెలిసి కూడా పట్టించుకోకుండా ,నన్ను తినమని అడగ కుండా వెళ్ళీ క్రికెట్ చూస్తున్నారా,బోడి ఈ దుప్పటి కప్పడం అవసరమా ..తీసి నేల కేసి కొట్టాను .ఇంకా నయం ఈ మనిషిని నమ్ముకుని ఆ స్వీట్లు కూడా తినకుండా ఉండలేదు ..ఆకలికి మాడిపోయేదాన్ని ..బోలెడు ఉక్రోషం వచ్చింది.. ఇదే మా నాన్న అయితే నేను అన్నం తినలేదంటే విని ఊరుకోగలిగేవారా .. ఏడుపొచ్చేసింది ..


ప్రొద్దున్న టిపిన్ తింటారా అని నోటి వరకు వచ్చింది గాని ఇప్పుడు అడిగితే మళ్ళీ స్టైల్ కొట్టీ వద్దు అని కడుపు మాడ్చుకుంటారు ..ఎందుకులే అని బీరువాలో బట్టలు తీసుకుంటున్నా...అసలు రాత్రే నిర్ణయించుకున్నా ఇంకోమారు బ్రతిమాల కూడదని.. టిఫిన్ తిన్నావా ఎప్పుడు వచ్చారో మా ఆయన వెనుకనించుని అడుగుతున్నారు ..లేదు ,ఆకలి వేయడం లేదు అన్నాను..వేయదు వేయదు నాలుగు పీకితే వేస్తుంది అన్నారు నవ్వుతూ.. ఆ..అదే మిగిలిపోయింది ఇంక,చిన్న విషయానికి అంత సాధిస్తారనుకోలేదు నాకు అణుచుకున్న కోపం కక్కేస్తే గాని ఫ్రీ అవ్వలేననిపించింది ..అబ్బా తప్పు నీది పెట్టుకుని రాక్షసిలా మళ్ళి నా మీద పడతావే అన్నారు నవ్వుతూ.. అసలు నేనేం చేసా చెప్పండి,నాకేమన్న పరకాయ ప్రవేశం తెలుసా మీ మనసులో ఏముందో చూడటానికి ..అరే అప్పటికీ సారీ చెప్పినా అదేదో క్షమించరాని నేరం లా అన్నం తినడం మానేసి,మాట్లాడటం మానేసి ఆ సాధింపేంటి ,మీ బాధ ఏంటి ఇప్పుడు మా పిన్ని చీర కట్టుకున్నాననేగా ..మీకు ఇంకొకళ్ళ బట్టలు నేను వేసుకోవడం ఇష్టం లేదనుకో మెల్లిగా చెప్పచ్చుకదా ..అయినా ఎంత సేపూ మీ వైపే ఆలోచిస్తారేంటీ ...నా గురించి ఆలోచించరే ..నిన్నగాక మొన్న వరకూ పిన్ని ,పిన్నీ అని తన చుట్టూ తిరిగీ ఇప్పుడు హఠాత్తుగా మా ఆయనకు మీ ఇంట్లో ఉండటం ఇష్టం లేదు,నీ బట్టలు వేసుకోవడం ఇష్టం ఉండదు అని వయ్యారంగా చెప్తే అవతలి మనుషులు ఎంత బాధ పడతారు..మీదే కరెక్ట్ కావచ్చు కాని నాకు టైం కావాలికదా మీ గురించి తెలుసుకోడానికి, అసలు అంత జాలి లేకుండా ఎలా ఉన్నారండీ ,కనీసం పాపం చిన్నపిల్ల ఇలా బాధ పెడుతున్నాను అని యే మాత్రం అనిపించలేదు కదా అని ఒక అరగంట తిట్టిపడేసాను ..

ఎవరూ నువ్వా ,చిన్నపిల్లవా, నా తల్లే మరి నాకు కోపం రాదా ..నా ఫ్రెండేమో మాటల మద్యలో విజయవాడ వెళుతున్నా అని చెప్పాడు ..సరేలే నిన్ను సరదాగా తీసుకు వెళ్ళి అలా అమ్మవారి గుడి ,ఊరు చూపిద్దాం అని అప్పటికప్పుడు ఏదో చెప్పి తీసుకు వచ్చేసా.. కానీ నువ్వెక్కడ ఆగుతావ్ ..ఆ అబ్బాయి నీకు క్లోజా,ఎంత క్లోజు అని వాళ్ళ ముందు ఆరాలు ..అక్కడితో ఊరుకున్నావా సినిమాకి వెళ్ళిపోదాం,పిన్ని ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం అని డైరెక్షన్లు ..అసలు నన్ను చెప్పనిచ్చావా..అసలే ఆ మంట మీద ఉంటే నేను మా పిన్ని ఇంట్లో ఉండిపోతా,చీర కట్టుకొస్తా అని గొడవ ..ఎంత కోపం వచ్చిందో తెలుసా.. పోనీ సరే నాకేదో కోపం వచ్చింది ..నేను వెళ్ళి టీ.వి చూస్తుంటే మళ్ళీ వచ్చి కాసేపు బ్రతిమాలచ్చుగా ..అహా ,వీడి మొహానికి ఒకసారి సారి చెప్పడమే ఎక్కువ అన్నట్లు దున్నపోతులా పడుకున్నావ్ .. ఒక పక్క నాకేమో వేడి చేసిందో,ఆ ఫుడ్ పడలేదో తెలియదు ఒకటే కడుపునొప్పి ..మరి నువ్వు పట్టించుకోకపోతే నాకు కోపం రాదా అన్నారు..


అయ్యో కడుపునొప్పా అన్నాను కంగారుగా ..ఇప్పుడేం అడగక్కరలేదు తగ్గిపోయాకా అన్నారు..ఇదీ మరీ బాగుంది ఇవన్నీ కలగంటానా లేపచ్చుగా ..మరి పెళ్ళాన్ని బాధపెడితే ఆ పాపం ఊరికే పోతుందా అన్నాను నవ్వుతూ .. మరి ఆ మాత్రం ఏడిపించకపోతే నాకోపం తీరేదెలా ..అసలు ప్రొద్దున్నే కోపం పోయింది. టిఫిన్ తినను అనగానే నువ్వు బిక్కమొహం వేయగానే నవ్వు వచ్చింది నువ్వు అలా వెళ్ళగానే నవ్వుకునే వాడిని,అందులోనూ నిన్న నువ్వు ఆ లెటెర్ చీర ముందేసుకుని పడుకుంటే బోలెడు జాలేసింది అన్నారు..ఆ ఏడిపిస్తారు,కాలేజ్ లో నాటకాలేసే బుద్ది ఎక్కడ పోతుంది..పెళ్ళయ్యాక కూడా వేస్తున్నారు అన్నాను కోపంగా..నీకెలా తెలుసే నేను నాటకాలు వేసే వాడినని అన్నారు ఆక్చర్యం గా ..పెళ్ళికి ముందు మా అక్క మీ ఫొటో తెచ్చిందిగా ,అది నా దగ్గరే ఆల్బం లో పెట్టాను జాగ్రత్తగా అన్నాను గొప్పగా..అవునా ఏం ఫొటో అన్నారు కుతూహలం గా ..అదే మీరు అడుక్కున్న వాడిలా ఒక గడ్డం వేసుకుని ,తెల్ల విగ్ పెట్టుకుని జీవించేస్తున్నారుగా అది అన్నాను ..మా ఆయన కాసేపు ఆలోచించి అదా అని పడి పడీ నవ్వుతూ అదీ ,అది మా నాన్న దే బాబు నేను కాదు అన్నారు...ఆ... @$%^* అని ఉండిపోయాను ...

3, జులై 2009, శుక్రవారం

కలహాలు కూడా కమ్మగానే ఉంటాయి మరికలహాలు కమ్మగా ఉండటం ఏంటనుకుంటున్నారా,మరదే..పెళ్ళి అయిన కొత్తలో మొదటి కలహం ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి..పెదవులపై చిరుధరహాసం వచ్చేస్తుంది చూసుకోండి.. ఆ తరువాత తరువాత జీవితమే కలహాలమయం అయిపోతుంది అది వేరే విషయం అనుకోండి...కాని మొదటి కలహం చాలా అపురూపంగా ఉంటుంది మనసు పొరల్లో గుర్తు ఉండిపోయి ,నా విషయం లో అయితే పెళ్ళి అయిన కొద్ది రోజులకే మొదలు పెట్టేసాం పోట్లాట ..

పెళ్ళి అయిన తరువాత నేను ఇక్కడకు రాకముందు కొద్దిరోజులు మా అత్తగారి ఇంట్లో ఉన్నాను .నాకిప్పటికీ బాగా గుర్తు కొత్తగా అత్తవారి ఇంట్లో అడుగుపెట్టగానే ఎంత టేన్షన్ గా,భయం గా ,మొహమాటం గా అనిపించిందో..ఆ రోజు రాత్రి నిద్రలో మెలుకువ వచ్చి చుట్టూ చూసి అసలు ఎక్కడ ఉన్నానో తెలియక దిగ్గున లేచి ఒక నిమిషం కంగారుపడిపోయి తరువాత పెళ్ళి అయిందన్న వాస్తవం గుర్తు వచ్చి గంట సేపు ఏడుస్తూ పడుకున్నాను..మావారితో అంతకు ముందు ఫోన్ లో మాట్లాడినా ఇంకా కొత్తదనం పూర్తిగా పోలేదు కాసింత గారం,కాసింత ప్రేమ ,కాసింత భయం ,కాసింత మొహమాటం అన్నీ కలగలపి ఉండేవి ..

మా వారి ఇంటి నిండా చుట్టాలు,బంధువులు,పిల్లలు ఎవరెవరో ,ఒక్కరు కూడా తెలియదు ..పైగా పది నిమిషాల కోమారు నన్ను చూడటానికి ఎవరెవరో వచ్చేవారు .. మా అత్తగారు నన్ను పిలిచి ఈమే నీకు అత్తయ్య వరస అవుతారు, ఆమె పిన్ని వరుస అవుతారు,తను ఇందాక వచ్చిన ఆవిడ ఆడపడుచు కూతురు అని పరిచయం చేసేవారు ..ఎవరు ఎవరో ,ఏమవుతారో ఏంటో కాస్త గజిబిజి గా ఉండేది , అదీ కాకుండా ఇంట్లో పెళ్ళికాని పిల్లలు ఉండటం వల్ల ,ఆ ఇల్లు కూడా మాట్లాడటానికి అనువుగా ఉండకపోవడం వల్ల మావారి తో కాసేపు సరదాగా మాటలాడాలన్నా కొంచెం భయం గా ఉండేది ..నాకు మినిమం మూడు వీదులకు వినబడేలా మాట్లాడానిదే మాట్లాడిన ఫీలీంగ్ రాదు..చిరునవ్వు నవ్వాల్సిన ప్లేస్ లో కూడా 36 పళ్ళు కనబడేలా పకాలున నవ్వుతాను .. అలాంటిది మెల్లిగా మాట్లాడాలంటే భలే కష్టం గా ఉండేది..తనదీ ఇదే పరిస్థితి ..ఇంట్లో ఉండగా ఏం మాట్లాడాలన్నా కాస్త మొహమాటం గా ఫీల్ అయ్యేవారు ..

ఇలా కాదనుకుని మరుసటి రోజు మా అత్తగారి దగ్గరకు వచ్చి అమ్మా దాన్ని హస్పిటల్ కు తీసుకు వెళతాను ..ఫ్రెండ్ కు బాబు పుట్టాడు ..పలకరించక పోతే బాగుండదు అన్నారు..నేను బెడ్ రూం లో బట్టలు మడత పెడుతూ ఒక చెవి వేసి వింటున్నాను ...అసలు ఏం మాట్లాడుతున్నావురా ,పచ్చని పారాణి ఉన్న పిల్లను హాస్పిటల్ చుట్టూతిప్పుతావా,ఇంకేమన్నా ఉందా నాలుగు రోజులు ఆగి వెళుదువులే అన్నారు మా అత్తగారు.. ఊరుకోమ్మా నీ చాదస్తం అని మా ఆయన గొడవ చేస్తున్నారు గాని మా అత్తగారు ససేమిరా అన్నారు .. నాకు భలే నవ్వు వచ్చింది.. పెళ్ళికి ముందు నాదీ ఇదే పరిస్థితి ,అయినా చెప్పినా వినిపించుకునే వారు కాదు ..బాగా అయ్యింది అనుకున్నాను ..


మరుసటి రోజు మా ఆయన మరొక మాస్టరు ప్లాన్ వేసుకుని వచ్చారు ..కాకపోతే ఏది చేసినా ముందు నాకు చెప్పరు ,ఇప్పటికీ అంతే .. సాయంత్రం ఇంటికి వస్తూనే అమ్మా ఫ్రెండ్ ఇంటికి పిలిచాడు భోజనానికి అన్నారు.. మొన్ననే కదరా పిల్ల ఇంటికొచ్చింది అప్పుడే బోజనాలేంటి ..నాలుగు రోజులాగి వస్తాను అని చెప్పు అన్నారు అత్తయ్య ..ఏంటమ్మా నువ్వు ఏం చెప్పినా అలాగే అంటావ్.. బాగోదు వెళ్ళకపోతే అన్నారు విసుగ్గా .. అది కాదురా పసుపుతాడు మెళ్ళో వెసుకుని బయటకు తీసుకు వెళితే గాలీ ,దూళి పడుతుంది..చీకట్లో అలా తీసుకు వెళ్ళకూడదు కొత్త పెళ్ళి కూతురిని అన్నారు ... దెబ్బకి నాకు భయం వేసింది,నాకసలే చిన్నపటి నుండి దెయ్యాలంటే మహా భయం ..పొరపాటున దెయ్యాల సినిమా చుసానో రెండు వారాలు పడుకునేదాన్ని కాదు ...ఊరుకోమ్మా చీకట్లో ఎవరు తీసుకు వెళతారు ,వాడేమన్నా అడవిలో ఉంటున్నాడా..దగ్గరే వాళ్ళ ఇల్లు తొందరగానే తీసుకొచ్చేస్తాను అని నాకేసి చూసి నువ్వేంటి బొమ్మలా నుంచున్నావ్ తయారవ్వు అని వెళ్ళిపోయారు .. ఏమో బాబు పెద్దవాళ్ళు చెప్పిన మాటలు వినరు కదా ..మీ మంచికేగా చెప్పేది మా అత్తగారు అనుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు .. ఇంక తప్పేది లేక తయారయ్యాను..


మావారితో మొదటిసారిగా బైక్ మీద ఎక్కి బయటకు వెళుతుంటే భలే సరదా అనిపించింది ...ప్రపంచం అంతా నాదే అన్నంత ఆనందం .. సరిగా కూర్చో,జారిపోతావ్ అని జాగ్రత్తలు చెబుతుంటే నాకు మా నాన్నే గుర్తు వచ్చారు..బండి ఒక చోట ఆపి ఇక్కడే ఉండు బైక్ పార్క్ చేసి వస్తా అనేంతలో ఒక అతను వచ్చి హలో బాగున్నారా ,సారీ అండి మీ పెళ్ళికి రాలేక పోయాను అని మావారితో అంటూ నావైపు చూసి
బాగున్నారా ..సినిమాకి వచ్చారా అన్నారు పలకరింపుగా..కాదండి భోజనానికి పిలిస్తే వచ్చాం అన్నాను ... అతను షాక్ తిన్నట్టు ఒక సారి నావైపు చూసి ఇబ్బందిగా నవ్వాడు ..ఈ లోపల మా ఆయన నా కాలు తొక్కారు ..అబ్బా నా కాలు తొక్కారు అని అంటూ పక్కకు జరిగాను ...మా ఆయన నావైపు కౄరంగా చూసారు... నాకర్దం కాలేదు ఎందుకలా మొహం పెట్టారో ... కాసేపు మాట్లాడి అతను వెళ్ళిపోగానే కయ్యిమన్నారు నాపైన.. బుద్ది ఉందా పెద్దవాళ్ళకు అలాగేనా సమాధానం చెప్పేది అన్నారు..నేనే మన్నాను అన్నాను అయోమయం గా ..సినిమా కొచ్చారా అంటే కాదు బోజనానికి వచ్చాం అని వెటకారిస్తావేంటి ..సినిమా హాల్ ఎదురుగా నించుని అన్నారు.. అప్పుడు చూసాను ఆ పక్కన కటవ్ట్లు ..ఊరు కొత్తది అవ్వడం వల్ల ,మొదటి సారి మా ఆయనతో బయటకు వస్తున్నా అన్న సంబరం వల్ల ఏమీ సరిగా గమనించలేదు ..నాకేం తెలుసు ఇంట్లో ఫ్రెండ్ ఇంటికి భోజనానికి అంటే అక్కడికే అన్న ఆలోచనలో ఉన్నాను అన్నాను.. అప్పటికీ కాలు తొక్కితే మళ్ళీ నాకాలు తొక్కుతారేంటి అని పైకి అన్నావు చూడు ..నాకు భలే కోపం వచ్చింది ఏమీ అర్దం చేసుకోవు తిక్క మొహమా అన్నారు ప్రేమ గా నవ్వుతూ ...


హాల్లో కూర్చున్నాక అన్నారు అది కాదురా ఇంట్లో అసలు మాట్లాడటానికి అవ్వడం లేదని ఇక్కడికి తీసుకువచ్చాను ఇప్పుడు చెప్పుఅన్నారు ... మా ఆయన పెద్ద హీరోలా అనిపించేసాడు ఎందుకో ఆ క్షణం లో .. ఈ లోపల సినిమా స్టార్ట్ .కొత్త సినిమా ..అందులోనూ కామెడీ సినిమా ..జనాలు ఇసుకవేస్తె రాలనట్లు పొలోమని ఉన్నారు.. సీను సీను కీ చప్పట్లూ ,నవ్వులూ ...ఆ గోలలో ఏం మాట్లాడుకుందాం అన్నా వినబడటం లేదు..మహా బోరు అనిపించింది .. అయిదు నిమిషాలు అయిపోగానే బయటకు వెళ్ళిపోదామా అన్నారు ..సరే సరే అన్నాను ఉత్సాహంగా..బయటకు రాగానే ఎక్కడికి వెళదాం అన్నారు.. బీచ్ కి అన్నాను ఉత్సాహం గా.. దా తవ్విద్దాం మొహం చూడు అన్నారు.. హూం ..మీ ఊర్లో బీచ్ లేదుగా ..పోనీ ఏదన్నా పార్క్ కీ అన్నాను ..ఉహు సరి అయినవి లేవు అన్నారు బైక్ స్టార్ట్ చేస్తూ..ఇంకెక్కడికెళతాం నా బొంద మనసులో అనుకున్నాను ..

బండి ఎక్కి మరి ఇప్పుడు ఎక్కడికెళదాం అన్నాను నిరుత్సాహం గా ..ఊరికే కాసేపు అలా తిరుగుదాం మా ఊరు నువ్వు చూడలేదుగా అన్నారు ..సరే అన్నాను...తను చిన్నపుడు చదివిన స్కూల్ ..ఈత కొట్టిన పిల్ల కాలువలు ఏవేవో చూపించారు .క్రమం,క్రమం గా ఇళ్ళూ ,కాలువలు దాటుకుని ఎక్కడికో తీసుకువెళ్ళారు ..చుట్టూ చీకటి ...చెట్ట్లు ,తప్ప ఇంకేం లేవు ... బండి ఆపి .. ఇప్పుడు
చెప్పు ..ఊరి చివరకు వచ్చేసాం ..హాయిగా ,ప్రశాంతం గా మాట్లాడుకోవచ్చు అన్నారు ...ముందు ఉత్సాహం గా అనిపించినా తరువాతా భయమేసింది ...మా అత్తగారి మాటలు గుర్తు వచ్చాయి.. కొత్త పెళ్ళి కూతురూ ,గాలీ,దూళీ అని ...


దూరంగా భోగి మంటలు వేసినట్లు మంటలు కనబడుతున్నాయి.... కొంపదీసి శ్మశానమా??..ఊరి చివరన అదేగా ఉంటుంది .. భయపడినట్లు తెలిస్తే అలుసైపోనూ ...ఆహా చల్ల గాలీ వీస్తుంది కదా అన్నారు...పైకి చూసాను..చెట్ట్లు ఊగుతున్నాయి ..రక రకాలా ఆలోచనలు మొదలయ్యాయి ,అవునూ .. దెయ్యాలు మర్రి చెట్టు మీద ఉంటాయా లేక చింత చెట్టు పైనా ???ఎదురుగా చందమామ గుండ్రంగా కనబడుతున్నాడు.. దెయ్యాలు పౌర్ణమి రోజున వస్తాయా బయటకు ???లేక అమావాస్యా? కొంపదీసి ఈ రోజు పౌర్ణమి కాదుకదా ..అందుకేనా చందమామ గుండ్రం గా ఉన్నాడు...మెల్లిగా బయలు దేరిన భయం బీకరంగా పెద్దదయింది ...మా పెద్ద అత్త అంతకు ముందు తన చిన్నపుడు తెల్ల బట్టలు వేసుకు వెళితే దెయ్యం ఎలా మీద పడిందో చెప్పింది ...నాకలాంటివి వినడమే భయం .. నా చీర చూసుకున్నాను ..క్రీం కలర్ చీర ...కొంపదీసి చీకట్లో దెయ్యాలకు కనబడక ఇది తెల్లచీర అనుకుంటాయో ఏమో ఖర్మా ...

మా ఆయనకు చిరాకేసినట్లు ఉంది ...ఉట్టపుడు అందరితో తెగ సోది వేస్తావ్ కదా తీరా ఇక్కడకొచ్చాక ఆకాశం,భూమి చూస్తావేంటి ..ఏదన్నా మాట్లాడు అన్నారు ...ఏమండీ అక్కడ మంటలెందుకున్నాయి అన్నాను ...శీతాకాలం కదా చలివేస్తుంది కదా అందుకే ఎవరో మంటలేసుకున్నారనుకుంటా అన్నారు....ఈ రోజు తిది ఏంటి పౌర్ణమా అన్నాను ...ఏమో ..ఏ ఎందుకని అన్నారు ..ఏమీ లేదు ఊరికే అడిగా ఇది చింత చెట్టా ,రావి చెట్టా అన్నాను పైకి చూస్తూ ... రెండూ కాదు కొబ్బరి చెట్టు ..ఇప్పుడు అది అవసరమా.. ఏదన్నా మాట్లాడవే అంటే ఈ రోజు తిది ఏంటీ ,వారం ఏంటీ ,ఇది ఏం చెట్టు ,కాయలు కాస్తాయా, పువ్వులు పూస్తాయా అనుకుంటూ ఉప్పర సోది వేస్తావ్ విసుక్కున్నారు మా ఆయన ...మరి ఇంకేం మాట్లాడను ఏదో ఒకటి మాట్లాడుతున్నాను గా నేనూ అరిచాను..

పక్కన ఏదో కదలిన సౌండ్ ..ఏమండి ఇక్కడ పాములుంటాయా కొద్దిగా భయం గా చూస్తూ అన్నాను ..ఇదిగో పిచ్చి భయాలతో లేనిపోని అనుమానాలు నాకు తెప్పించకు నీ ప్రాణానికి నాప్రాణం అడ్డు సరేనా ..హూం చెప్పు ఇంకా... మొన్న రాత్రి ఏదో చెపుతూ మద్యలో ఆపేసావ్ కదా ఇప్పుడు చెప్పుఅన్నారు .. నా దృష్టి అంతా అటు వైపు వెళుతున్న లారీల మీద పడింది ..ఈ సమయం లో ఒంటరిగా ఒక్కళ్ళమే ఉండటం మంచిది కాదేమో అనిపించింది ..అప్పటి వరకూ ఉన్న దెయ్యం భయం పోయి కొత్త భయం పట్టుకుంది .. మా ఆయన ఏదో చెబుతున్నారు గాని నాకు వినిపించడం లేదు.. ఏమండీ ఈ టైంలో ఇక్కడ ఒక్కళ్ళమే ఉండటం మంచిది కాదేమో అన్నాను మెల్లగా .. మా ఆయన నవ్వుతూ నా సంగతి తెలియదు నీకు ..జిం కి వెళ్ళే బోడీ యే ఇది ఎవరన్నా వస్తే అయిపోయాడేవాడు అన్నారు .. ప్రతీ మగాడు పెళ్ళాం దగ్గర చెప్పే కామన్ డయిలాగ్ ఇది గొణుకున్నాను .. ఏంటీ అంటున్నావ్ అన్నారు.. మా నాన్న కూడా ఇలాగే అంటారు నా అంత గొప్ప భలవంతుడు లేడని అన్నాను.మీ నాన్నకూ నాకూ పోలికా.. అంటూ నాన్న మీద జోకులెయ్యడం మొదలు పెట్టారు.. మామూలుగా అయితే ఉడుక్కుంటూ ఏదో ఒకటి అనేదాన్ని ..నాకెందుకో ఆ వాతావరణం ముళ్ళ మీద కూర్చున్నట్లు ఉంది .....


ఇలా లాభం లేదని వెళ్ళిపోదాం అన్నాను ..ఎందుకు అన్నారు నావైపు చూస్తూ ..ఏం చెప్పాలో అర్ధం కాలేదు ..ఆకలేస్తుంది వెళ్ళిపోదాం ఇంటికి అన్నాను. ఇంకా ఎనిమిది కూడా కాలేదు ఇందాకా ఏమన్నా తింటవా అనంటే వద్దు అన్నావ్ అన్నారు .అప్పుడు ఆకలి వేయలేదు, ఇప్పుడు వేస్తుంది అన్నాను ..అంతే , చటుక్కున లేచి బండి స్టార్ట్ చేసి ఎక్కు అన్నారు సీరియస్సు గా.. తన మొహం చూడగానే గుండేల్లో దడ దడ మంది అయినా నేను చెప్పింది నిజమని ఒప్పించడానికి నాకు నిజంగానే ఆకలి వేస్తుంది అన్నాను .నేనేం నాకోసం ఇక్కడికి నిన్ను తీసుకురాలేదు నువ్వే నిన్నమీతో మాట్లాడడానికి కుదరడం లేదని అన్నావని తీసుకొచ్చాను, నువ్వేం పోజులు కొట్టేయక్కరలేదు అన్నారు ఆయన కోపం చూడాగానే భయం వేసింది ..అప్పటి వరకు ఎప్పుడు సరదాగా మాట్లాడే ఆయన ఒక్కసారి గా అలా మొహం పెట్టేసరికి ఏడుపొచ్చేసింది ..


దారిలో ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదు ...హొటెల్ లో భోజనం తినబుద్ది కాలేదు అలా కలుపుతూ కూర్చున్నాను ..ఏమనుకున్నారో మరి, ఇందాక ఆకలో అని గొడవ చేసావ్ కదా ఇప్పుడేమయింది అన్నారు ..అంతే నాకు కళ్ళలో నుండి నీళ్ళు దారల్లా వచ్చేయడం మొదలు పెట్టాయి ఎంత ఆపుకుందామన్నా ఆగకుండా ..ఇప్పుడేమన్నానే బాబు ఎవరన్నా చూస్తే ఏమనుకుంటారు ..తల్లీ ఆపు చేయి కంగారుగా అని కర్చీఫ్ ఇచ్చారు ..నాకు అక్కడ భయమేసింది అన్నాను కళ్ళూ,ముక్కు తుడుచుకుంటూ ..సరేలే నువ్వన్నది కూడా నిజమే రాత్రి పూట ఒంటరిగా ఉండటం అంత మంచిది కాదు అందుకే తీసుకొచ్చెసా అన్నారు... హమ్మయ్యా ,దేవుడా నా మనసంతా తేలికైపోయింది తను నార్మల్ గా ఉండటం చూసి .. మా మొదటి కలహం అలా తప్పి పోయింది అని అనుకున్నాను కాని నాకేం తెలుసు ఆ తరువాత రెండు రోజులకే గొడవ అవుతుందని :)